Tjen penger på bortkjøring av avfall.

Convasti gir deg muligheten til å jobbe så mye og når du vil. Har du bil, får du enkelt oppdrag i ditt område tilsendt til din epost. Når oppdragene kommer, byr du det som du er komfortabel med for å utføre oppdraget. Det er ingen auksjon, alle byr blindt en gang og ser ikke andres bud. Når du er valgt av kunden utfører du jobben etter avtale med kunden og kunden betaler deg direkte.

Alle kan bli sjåfør.

shutterstock 463926881Convasti vokser stadig, og det blir flere oppdrag uke for uke. Her har du muligheten til å tjene en biintekt eller mer. Vårt mål er at det skal bli så mye arbeid at sjåfører vil kunne livnære seg på oppdrag som kommer gjennom oss. Det gir enhver mulighet til å starte og drive sin egen virksomhet, uansett bakgrunn. Lett og gratis å bli sjåfør.

Det eneste du trenger er bil med eller uten tilhenger, varebil eller lastebil.

 1. Registrer deg som sjåfør
 2. Motta oppdrag i ditt område
 3. Legg inn bud på konkrete jobber for bortkjøring av søppel
 4. Ta kontakt med kunden og avtal tid og sted for henting av avfall.
 5. Hent avfallet hos kunden, bli betalt og kjør det til sortering på godkjent gjenvinningsstasjon.

Hvordan virker det?

Kunder legger inn oppdrag på Convasti.no med bilder og beskrivelse av oppdraget. Her får du informasjon om hva slags avfall det er, hvilken etasje, om det er heis, avstand til parkering og om kunden er villig til å hjelpe med bærejobben.

Gi bud box

Når et oppdrag blir registrert får du en melding om nytt oppdrag i ditt valgte område. Du går enkelt inn og vurderer og gir tilbud på jobben.

Kunden vil vurdere ditt og andre tilbud. Når budet er gitt, kan du ikke by igjen eller endre ditt bud. Velger kunden ditt tilbud vil du motta kontaktdetaljer for kunden. Samtidig, og kun hvis du vinner oppdraget, vil du bli trukket averteringskostnad til Convasti. Du tar med en gang kontakt med kunden og avtaler tid og sted for henting. Kunden betaler deg direkte den prisen du har oppgitt. Etter jobben er utført vil kunden vurdere din jobb og service ved å gi en feedback score på 1-5. Din gjennomsnittlige rating vil for fremtiden påvirke hvilken prosentsats du betaler i averteringskostnad til Convasti.

 

 Enkelt å komme i gang

1-2-3.jpg

1) Legge inn område. Velg gjerne flere områder om du har mulighet til å ta imot oppdrag fra flere steder.
2) Legg til bilder av bil eller biler om du har flere. Det samme gjelder tilhenger(e).
3) Registrere et betalingskort for trekk av averteringskostnaden når du vinner oppdrag. Husk: Du betaler ingenting før du faktisk vinner oppdraget, det er gratis å by!
Kom i gang nå!

 Kortdetaljer og informasjon ligger trygt hos en kryptert tjeneste gjennom Stripe.com, og betalingen foregår gjennom dem. Convasti har ikke tilgang til dine kortdetaljer. Averteringskostnad til Convasti reduseres ved høyere rating. Det koster ingen ting å legge inn bud. Dersom kunden aksepterer ditt tilbud, trekker Convasti maksimalt 25 prosent av beløpet (minimum kr100 plus mva). Denne prosentsatsen synker når du oppnår god stjernerating basert på kundens tilbakemeldinger. Kunder vil veie pris opp mot stjernerating hos sjåførene før de bestemmer seg.

Trenger du hjelp til registrering som sjåfør, ring oss på tlf 90407067.

Høy stjernestatus gir sjåføren bedre inntekt. Når en kunde aksepterer et bud fra deg som sjåfør, belaster Convasti deg automatisk. Kostnaden til Convasti dekker administrasjon, utvikling, markedsføring og tjenestene ved å formidle oppdraget. Prosentsatsen varierer ut ifra din stjernestatus. Sjåfører oppnår høy stjernestatus når kunden gir positive tilbakemeldinger.

Averteringskostnad som belastes ved budaksept:

Ny sjåfør (ingen stjerner): 25 % provisjon til Convasti
1 stjerne 25 % provisjon til Convasti
2 stjerne 24 % provisjon til Convasti
3 stjerne 22 % provisjon til Convasti
4 stjerne 20 % provisjon til Convasti
5 stjerne 18 % provisjon til Convasti

 

Eksempel: shutterstock 372580975Du gir et tilbud på kr 3000 inkl. mva. og du har rating på 4 stjerner. Ved akseptert bud betaler du da 20 % provisjon til Convasti av eks. mva beløpet som er på kr 2400. Averteringskostnaden blir da kr 480,- eks. mva (kr 120).

Sjåfører må motta minimum tre tilbakemeldinger fra kunder før første stjernestatus aktiveres. Dette er for å lage et gjennomsnitt. Høy rating på flere oppdrag øker sannsynligheten for at du blir valgt av kunder selv om ditt bud kanskje ikke er det billigste. Sørg derfor for å yte god service, og be om god stjernerangering når du er hos kunden. Vi avrunder alltid oppover. Det betyr at stjernenivå som i gjennomsnitt ligger på eksempelvis 4,1 blir avrundet opp til 5 stjerner.

Avfallshåndtering

Levere på gjenvinningsstasjon:

Husk at det er du som er ansvarlig for avfallet når du har hentet det hos kunden. Avfallet skal kjøres til godkjent mottak. I Norge er det tre måter for innlevering av avfall: 1. Avfall fra privatpersoner til gjenvinningsstasjon

Som privatperson kan du levere avfall på kommunalt mottak, eller et anlegg som kommunen har avtale med. Det kan være gratis å levere søppel inn i din kommune, men noen kommuner tar et mindre gebyr fra privatpersoner. Husk å ta høyde for eventuelle gebyrer på avfallsmottaket når du gir pristilbud til kunden. Det kan være praktisk at du får kunden til å signere et deklarasjonsskjema som viser til at avfallet er fra privathusholdning. Ved å vise fram en slik erklæring kan avfallet leveres inn privat – og ikke som en bedrift. Gjør deg kjent med reglene i din kommune.

2. Avfall fra bedrifter til gjenvinningstasjon

Som bedrift betaler man en avgift som ikke private har på avfall ved innlevering på gjenvinningsstasjon Sjekk takstene i din kommune. 3. Få en bedriftsavtale

Ved å registrere seg som bedrift på et avfallsmottak får du en rekke fordeler private ikke har. En kan få lettere og raskere lossing og sparer en god del tid og krefter. Du kan be om bedriftsrabatt ved hyppige innleveringer. Be om å bli registrert som kunde og motta et tilbud. Praksis varierer. Her er en liste over de mest vanlige norske avfallsselskaper med anlegg rundt i hele landet:

 • Norsk Gjenvinning AS
 • Franzefoss Gjenvinning AS
 • Ragn-Sells AS
 • Retura AS
 • Veolia AS
 • Stena Recycling AS
 • BIR AS
 • Ivar Gjenvinning AS

Det finnes også mange andre selskaper og mottaksanlegg. Sjekk hva du har av mottaksanlegg i din kommune.

shutterstock 86680219

Sortering

Det lønner seg å sortere avfallet ved levering. Trevirke vil f.eks. kunne leveres inn til omtrent halv pris av blandet restavfall, hvite og brunevarer er gratis og mange avfallsorter får du pant på. Be om en oversikt på priser over avfallsfraksjonene.

Gjenbruk og salg

Vi oppfordrer til gjenbruk. Mye av det som hentes kan kanskje selges videre? Husk at det som er avfall for noen, kan være verdifullt for andre. Dersom du selger noe av det som er hentet, tjener du mer på jobben. Mye kan leveres til Fretex, loppemarkeder og bruktbutikker. Kundene er ofte opptatt av at deres ting ikke kastes, men blir brukt igjen av andre.

Pant

Dersom du leverer metaller til metallgjenvinning, vil du få utbetalt pant. Særlig kobber, messing, bly, aluminium, kabler, el-motorer og blybatterier er godt betalt. En kan også få pant for papp, papir og plast i noen områder. I ditt område kan det være flere avfallstyper enn disse du får pant for. Rene skraphandlere gir ofte best pant på metaller.

Ulovlig avfallshåndtering

Det er ikke tillatt å brenne søppel, og avfallet skal ikke dumpes i naturen eller på andre ulovlige steder. Ved mistanke om ulovlig avfallshåndtering, vil sjåfører bli politianmeldt. Convasti vil bistå politiet med informasjon om avfall og sjåførdetaljer. Vi har eierinformasjon og bilder av avfallet! Convasti er ikke interessert i å ha sjåfører som ikke følger våre retningslinjer.

Design og utvikling: Vidi AS