Stadig flere avfallsselskaper krever at gjennomsiktige sekker er brukt

Fra 1. januar 2017 ble det forbudt å kaste usortert søppel i svartsekker på mange gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge, i Trondheim og på gjenvinningsstasjonene i Hemne, Agdenes, Meldal, Rennebu, Orkdal, Hitra, Frøya, Skaun, Snillfjord, Rindal og Surnadal. I tillegg har kommunene på Fosen og Steinkjer samme regler. Store aktører som Norsk Gjenvinning og Ragn-Sells sier også nei til svarte sekker. Drammen, Bærum, Oslo og Stavanger er blant kommunene hvor det nå er krav om gjennomsiktige plastposer når du leverer restavfall på gjenvinningsstasjoner.

Fra 1. januar 2018 blir det også påbudt med gjennomsiktige plastposer i Vestfold.

Eneste unntaket er Sandefjord hvor de ser på ulike tiltak for å få ned mengden restavfall, men kommunen har ikke konkludert med når nye tiltak settes i verk.

Grunnen til at flere avfallsselskaper krever gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall er:

Best mulig sortering og mindre kasting av farlig avfall i restavfallet: Den viktigste årsaken til dette er at det kommer mye farlig avfall og elektronisk avfall i svartsekkene. For at de skal regne en sekk som synlig/gjennomsiktig, må de kunne se hva slags avfall som er i sekken.

Mindre utslipp av miljøgifter: Restavfall brennes i dag. Vi har opplevd at både elektronikk og farlig avfall havner i restavfallet. Når farlige stoffer brennes i ovner som ikke er laget for det, kan det havne i lufta vi puster inn, og skade både menneskers helse, planter og dyr.

Spare jordas råstoffer: Økt gjenbruk av materialene i avfallet er bra for miljøet. Jo flere nye ting en kan lage av brukte ting, jo færre nye råstoffer trenger hentes ut fra naturen. Dermed varer de lenger, og energi spares. Det er bra for oss, og ikke minst for barna våre som også skal leve av jordklodens råstoffer.

kunden oslo mai 17

Hva skjer om du kommer med «svartsekk» til gjenvinningsstasjonen?
Da må du være forberedt på å åpne sekken for en  titt, og eventuelt sortere dersom dette ikke er gjort på forhånd. I tillegg på flere gjenvinningsstasjonen må du betale 100kr per sekk hvis avfallet er levert i sekker som er ikke gjennomsiktige!

Hva betyr egentlig restavfall?
Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres i din kommune.
Gjenstander som er for store til å kaste i restavfallet hjemme kastes i restavfallet på en gjenvinningsstasjon.
Farlig avfall, batterier og EE-avfall skal aldri sorteres som restavfall. Restavfall går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning.

Noen tips fra oss:

Skal du kjøpe sekker til restavfall, gjør du lurt i å kjøpe de som er gjennomsiktige. Mange butikker som selger svarte, har også gjennomsiktige. Eller du kan kjøpe de på gjenvinningsstasjonen. (vanligvis 40-50 kroner for en rull med 10 gjennomsiktig sekker.)

Hvis du lurer på noe bare sjekk ut på https://sortere.no. Da kan du finne alt mulig informasjon for hva som skal sorteres, for hvor nærmeste mottak eller gjenvinningsstasjon, eller spesielle ordninger i ditt kommune

Hvis du har mye søppel, men ingen tid, utstyr eller bare ikke lyst til å gjøre det selv, prøv Convasti.no. Convasti er den nye smarte anbudstjeneste for kasting av søppel. Bare ta bilder av det du skal kaste  og velg det beste tilbudet fra selvstendige sjåfører.  Sjåførene som kan sortere og levere det til gjennvinstasjon til avtalt tid og pris! Der er både miljøvennlig og lett

KOM I GANG - FÅ TILBUD NÅ

Design og utvikling: Vidi AS